Circus & Zorg

Multifunctioneel
inzetbaar

Circus is een topactiviteit voor welzijnsmedewerkers binnen de activiteitensector.
Als instrument multifunctioneel inzetbaar voor verschillende doelen en doelgroepen. Ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking, visueel beperkten. Circus is voor iedereen!

Circus biedt activiteitenbegeleiders in de zorg een ideale combinatie van ontspanningsactiviteit en educatieve activiteit. Maar kan ook goed ingezet worden als unieke zelfzorgactiveit of arbeidsmatige activiteit.

Het circus als activiteit is geen doel op zich. We zijn een instrument dat ingezet kan worden binnen de woonsituatie, werk/leersituatie én vrijetijdssituatie. Komt het circus naar een instelling, dan staat het circus bij clienten thuis! Voor ouderen die niet naar het circus kunnen komen, komt het circus naar hen met bijvoorbeeld kamerbezoeken door de artiesten. Er kunnen circuservaringen uitgewisseld worden onder bewoners, wellicht willen enkelen wel een korte cursus jongleren of circusbewegen volgen in de piste.

Sommige instellingen kiezen ervoor om de bezoekers zo naar binnen te loodsen. Maar in het kader van ADL-activiteiten kunnen we er ook voor zorgen dat de clienten zelfstandig leren om bijvoorbeeld hun kaartje of popcorn te halen.